Training Praktisch Leidinggeven

Training Praktisch Leidinggeven


In deze training gaat het om het onderzoeken wat er nodig is om effectief leiding te kunnen geven aan medewerkers.
Ik behandel de randvoorwaarden, de rollen, taken en verantwoordelijkheden die nodig zijn om goed leiding te geven.

Als theoretisch kader gebruik ik het situationeel leiderschap van Hersey & Blanchard. Dit zet ik praktisch om naar praktijkvoorbeelden voor de deelnemers. De deelnemers leren voornamelijk ter plekke elkaar te instrueren, coachen, motiveren en delegeren.

Een belangrijk thema in de training is het leren zien van je medewerker en deze optimaal gemotiveerd te houden. Deze training is zeer geschikt voor beginnend leidingevenden die meer vertrouwen willen krijgen in het aansturen van medewerkers. De 3 pijlers staan centraal in deze training: zorgvuldig zijn, objectief zijn en persoonlijk zijn.