Training Beoordelings- en Functioneringsgesprekken

Training Beoordelings- en Functioneringsgesprekken

Het doel van het ontwikkelingsgesprek is om de leidinggevende samen met de medewerker terug te laten kijken op het functioneren. Het functioneren en de ontwikkeling van de medewerker wordt beoordeeld en vervolgens worden in gezamenlijkheid concrete afspraken gemaakt over het verdere functioneren en de ontwikkeling van de medewerker in de toekomst.

In deze training werk ik de volgende thema's uit:

  • De voorbereiding van de leidinggevende en van de medewerker.
  • De structuur van het ontwikkelingsgesprek.
  • Het achterhalen van de vraag achter de vraag tijdens het gesprek.
  • Tips om competenties te ontwikkelen.
  • Non-verbale communicatie.
  • Het maken van goede afspraken.